Praca: Naczelnik Działu Rachunkowości i Finansów​


Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Naczelnik Działu Rachunkowości i Finansów

Ostrów Wielkopolski
Numer referencyjny:
WZ/IZ/44/08/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • organizowanie pracy Działu oraz podział zadań w celu zapewnienia realizacji wyznaczonych celów,
 • organizacja gospodarki finansowej i zarządzanie środkami finansowymi, prowadzenie rachunkowości i księgowości Zakładu,
 • nadzór nad ewidencją przychodów i kosztów działalności Zakładu oraz sprawozdawczością finansową,
 • nadzór nad regulowaniem zobowiązań za roboty, dostawy i usługi,
 • nadzór nad regulowaniem podatków i innych opłat,
 • nadzór nad obsługą rachunków bankowych oraz rozliczaniem ZFŚS,
 • nadzór nad prowadzeniem rozliczeń zakupów i sprzedaży z uwzględnieniem ewidencji podatku VAT,
 • nadzór nad prowadzeniem ewidencji wartościowej środków trwałych oraz nad ewidencją i dokonywaniem wypłat rent cywilnych i odszkodowań,
 • nadzór nad dokumentacją finansową zgodnie z zasadami obowiązującymi w Spółce oraz nad umowami pod względem ich zgodności z przepisami finansowymi,
 • nadzór nad roszczeniami o naprawianie szkód wyrządzonych Spółce.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, mile widziane wyższe w specjalności finanse lub ekonomia,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego w specjalności finanse i rachunkowość, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem,
 • wiedza zawodowa w zakresie sprawozdawczości, analiz finansowych, analiz inwestycyjnych,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność zarządzania zespołem oraz podejmowania decyzji,
 • dojrzałość menedżerska.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ