Praca: Księgowa / Specjalista ds. Windykacji


Księgowa / Specjalista ds. Windykacji
Miejsce pracy: Świebodzin
Zakres odpowiedzialności:
 • dekretowanie oraz księgowanie dokumentów,
 • bieżące rozliczenia z instytucjami finansowymi (w tym bankami),
 • uzgadnianie sald z partnerami biznesowymi,
 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów podatkowych,
 • rozliczanie podatku VAT,
 • wystawianie oraz księgowanie faktur sprzedażowych,
 • monitoring stanu należności,
 • kontakt telefoniczny i e-mailowy z kontrahentami w celu ustalenia terminu i warunków uregulowania zadłużenia,
 • generowanie monitów , wezwań do zapłaty oraz dokumentów skierowanych na drogę postępowania sądowego,
 • generowanie raportów oraz przygotowywanie analiz sald należności,
 • kontrola i administracja limitów kredytowych,
 • współpraca z innymi działami (np. prawny , sprzedaży) i udzielanie informacji o historii i możliwościach kredytowych klientów,
 • współpraca z odbiorcami krajowymi jak i zagranicznymi oraz firmami windykacyjnymi.
Wymagania:
 • min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel,
 • asertywność, konsekwencja oraz systematyczność pracy,
 • umiejętności interpersonalne w szczególności inicjowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z klientem
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
APLIKUJ TERAZ