Praca: Specjalista / Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych w Dziale Zakupów Projektowych (Zamówienia Publiczne)


 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje Kandydatki/a na stanowisko

Specjalisty / Starszego Specjalisty ds. Zamówień Publicznych

w Dziale Zakupów Projektowych (Zamówienia Publiczne)


 

Nr ref.: APK4/1210-25/2020

Główne zadania:

 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • udział w pracach komisji przetargowych w charakterze sekretarza komisji;
 • zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ich przekazywania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 • przygotowywanie treści korespondencji wymaganej przepisami ustawy, prowadzonej w toku postępowania;
 • udział w pracy komisji w zakresie badania i oceny ofert oraz składania propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej;
 • w przypadku wniesienia przez Wykonawców środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami ustawy, przedstawianie Kierownikowi zamawiającego pisemnego stanowiska komisji. W przypadku wniesienia odwołania lub skargi do sądu, współpraca z osobami, które będą reprezentowały Uczelnię (zamawiającego) przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądem;
 • przygotowanie umów, przekazanie do podpisu oraz ich rejestracja, zgodnie z wewnętrzną procedurą;
 • bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczelni w sprawie udzielania zamówień publicznych;
 • prowadzenie rejestrów spraw;
 • obsługa wewnętrznych systemów informatycznych.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe;
 • min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych głównie w zakresie dostaw i usług;
 • bardzo dobra znajomość prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej;
 • znajomość Kodeksu cywilnego;
 • znajomość specyfiki i prawa związanego z przygotowaniem przetargów na poziomie umożliwiającym samodzielne przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie postępowania;
 • umiejętność formułowania pism;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel);
 • kreatywność, samodzielność;
 • wysoka kultura osobista i umiejętność współpracy z ludźmi.

Mile widziane kompetencje:

 • ukończone studia podyplomowe z zamówień publicznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dot. realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych (fundusze strukturalne lub środki krajowe);
 • znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań na usługi w zakresie prac badawczych oraz zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, doświadczenie w reprezentacji przed KIO.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej uczelni medycznej;
 • elastyczny czas pracy;
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim;
 • dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego;
 • dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci;
 • systemy premiowe;
 • trzynastą pensję;
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie;
 • inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/dokumenty/regulaminy/zarzadzenie_rektora_112-2019_zalacznik.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
APLIKUJ TERAZ


Zobacz najnowsze ofertyJunior Process Officer with Swedish language

   We are looking for a Junior Process Officer in Banking Operations Sweden to work in the international back office environment and playing the essential role by securing and managing different processes towards Swedish customer market. This is a  great opportunity for you to increase your...

Junior Process Officer / Process Officer with Swedish language

   We are looking for a Junior Process Officer/Process Officer with Swedish language skills to support KYC department in efforts to prevent money laundering, terrorist financing and tax evasion. This is an opportunity for you to gain knowledge in financial crime area in the modern compliance...

HFM Business Analyst

 Would you like to be a part of Solution Delivery unit that is accountable for efficient end-to-end business change delivery to Finance & Treasury solutions? We are now looking for a Business Analyst to drive changes by developing and improving solutions related to Tax & Accounting reporting...

HFM Business Analyst

 Would you like to be a part of Solution Delivery unit that is accountable for efficient end-to-end business change delivery to Finance & Treasury solutions? We are now looking for a Business Analyst to drive changes by developing and improving solutions related to Tax & Accounting reporting...

Specjalista ds. Kontrolingu

Zadania na stanowisku:Opracowywanie cyklicznych raportów, analiz i prezentacji na potrzeby zarządcze Grupy Impel;Ocena i interpretacja sytuacji finansowej Grupy Impel oraz jej Spółek;Analiza i ocena projektów inwestycyjnych oraz przygotowywanie rekomendacji z przeprowadzonych analiz na...

Młodszy Specjalista ds. Kontrolingu

Zadania na stanowisku:Wsparcie w opracowywaniu cyklicznych raportów, analiz i prezentacji na potrzeby zarządcze Grupy Impel;Współudział w ocenie i interpretacji sytuacji finansowej Grupy Impel oraz jej Spółek;Wsparcie w organizacji i koordynacji prac budżetowych w Grupie Impel oraz analiza...

Windykator Terenowy

Miejsce działania: CAŁA POLSKA!Oczekiwania względem kandydata:Wysokie umiejętności komunikacyjne i negocjacyjneDobra znajomość pakietu MS OfficePrawo jazdy kat. B.NiekaralnośćWykształcenie minimum średnie

Windykator Terenowy

Miejsce działania: CAŁA POLSKA!Oczekiwania względem kandydata:Wysokie umiejętności komunikacyjne i negocjacyjneDobra znajomość pakietu MS OfficePrawo jazdy kat. B.NiekaralnośćWykształcenie minimum średnie