Praca w Banku:

  Koordynator ds. administracji i raportowania

  Zadania: Przygotowywanie zestawień roboczogodzin pracowników tymczasowych do faktur, Weryfikacja i podział not obciążeniowych, Weryfikacja zgodności godzin wypłaconych i zafakturowanych, Przygotowywanie miesięcznych raportów dla wszystkich oddziałów operacyjnych, Wprowadzanie nowych...

  Analityk Systemowo-Biznesowy (obszar windykacji)

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brała udział w projektach wdrożenia systemów w obszarze windykacji dla banków i firm windykacyjnych.analiza wymagań funkcjonalnych i przekładanie ich na koncepcję rozwiązania,tworzenie projektu rozwiązania (funkcje systemu, raporty, interfejsy...

  Specjalista

  Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca biurowa w godzinach 7:30-15:30,- czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:- praca w pomieszczeniu biurowym...

  Specjalista

  Warunki pracypraca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm...

  Specjalista

  Warunki pracypraca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm...

  Specjalista

  Warunki pracy• Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)• wejście do...

  Specjalista

  Warunki pracyMinisterstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)• wejście do...

  Specjalista

  Warunki pracyPracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych KWP w Lublinie zajmujących się realizacją powiązanych zadań. Czynności...

praca Białystok